Waar een hoortoestel aan zijn grens zit, komen digitale communicatiemiddelen in beeld.

Werkplekaanpassing slechthorende

Goed horen op je werk is belangrijk om te kunnen presteren en om te kunnen meedoen in het sociale circuit. Maar met een hoortoestel, baha of hoorimplantaat kan de geluidsomgeving op het werk een grote belemmering vormen als grote(re) hoor- afstanden en storende achtergrondgeluiden het lastig maken om klanten en/of collega´s te verstaan.

Voor slechthorenden is een grote groep mensen akoestisch gezien altijd een complexe omgeving. De sprekers zitten doorgaans verspreid door het vertrek en de hoor-afstanden zijn groot. Dat maakt het voor iemand met een hoortoestel, baha of hoorimplantaat lastig om goed te verstaan wat er wordt gezegd.

Veel mensen met een hoortoestel, baha of hoor-implantaat ervaren de telefoon als een moment van onrust. Echo´s, rondzingen en ruis als mede het feit dat spraakafzien onmogelijk is, dwingt veel mensen de telefoon maar helemaal niet te gebruiken. Tegelijkertijd is telefoneren een natuurlijk – en vaak noodzakelijk- onderdeel van de werkdag. Als je je niet hoeft in te spannen om te verstaan wat er wordt gezegd, komt er meer energie vrij om mee te doen en betrokken te zijn. Met de juiste werkplekaanpassing is dit mogelijk.

Is een hoortoestel wel voldoende?
Hoortoestellen zijn met zorg aangemeten. Echter kan het voorkomen dat er situaties optreden waarbij het hoortoestel niet voldoende is. Vaak zijn dit situaties waarbij afstand tot de spreker een bepalende rol spelen. Het hoortoestel kan bij een grote afstand tot de spreker veelal geen verbetering geven. Zo zijn vergaderingen, conferenties of lezingen soms moeizaam te volgen. Met een werkplekaanpassing slechthorenden kan er veel gedaan worden om ondersteuning te bieden.

Vergoedingen Solo apparatuur

Conform de wetswijziging in de Staatscourant van 20 juli 2012 worden solo-apparatuur en aanpassingen voor de werkplek 100% vergoedt door de zorgverzekeraar. Soloapparatuur moet via een recept en audiogram worden voorgeschreven door het audiologisch centrum of de KNO-arts.*

Zeer belangrijk voor het toekennen van een vergoeding is de motivatie van de cliënt. De problemen die door de  cliënt ervaren worden naast het gebruik van het hoortoestel moeten goed in kaart gebracht worden en als motivatie meegestuurd worden naar de zorgverzekeraar.

Regels voor vergoeding van solo-apparatuur:

  • Gemiddeld gehoorverlies vanaf 35 dB aan tenminste één oor
    (bij 1000, 2000 en 4000 Hz)
  • Functioneel voorschrift van de kno-arts of audioloog **
  • Audiogram, niet ouder dan 6 maanden

De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar, vraag naar de voorwaarden.

* vraag naar de voorwaarden

** In het functioneel voorschrift dient duidelijk een reden van gebruik omschreven te worden.

Een reden van gebruik kan als volgt omschreven worden:

  • Het volgen van klassikaal onderwijs
  • Betaalde of niet betaalde werkzaamheden
  • Groepsgewijze therapeutische behandeling
  • Privé, als hoortoestel ontoereikend is. Ter voorkoming van sociaal isolement